DIENSTEN zijn pas geleverd als alle betrokken partijen enthousiast zijn en om kunnen gaan met de verandering

Een team bestaat niet, maar moet je creëren!

Teamwork

De diensten die wij leveren ontstaan niet vanzelf. Deze komen voort uit de behoefte van onze klanten. Dit betekent dat al onze diensten precies aansluiten op wat jij nodig hebt. Of het nu gaat om advies op maat, het opzetten en uitvoeren van een nieuw project, begeleiding van processen of ondersteuning op wat voor manier dan ook; samen kunnen wij dit realiseren.
Een dienst is pas geleverd wanneer alle betrokken partijen enthousiast zijn over en kunnen omgaan met de des betreffende verandering. Samenwerking is de sleutel tot dit succes. Samen zorgen wij dat de implementatie naadloos wordt geïntegreerd. Samen zetten wij iedere behoefte om in een succesvolle oplossing. Samen zetten wij de volgende stap in het succesvol gebruiken van technologie in het onderwijs.

Advies

Onze adviezen zijn onafhankelijk en meetbaar. Dit betekent dat wij luisteren naar jou en ons aanpassen aan jouw situatie. Dankzij onze tientallen jaren ervaring verzorgen wij adviezen op maat rondom veel verschillende zaken.
Zo adviseren wij over: Visieontwikkeling met betrekking tot het gebruik van moderne technologie en de concretisering van deze visie; optimalisatie van het primaire onderwijsproces, waarbij ICT in dienst van het onderwijs centraal staat; begeleiding en training van medewerkers en docenten; onderzoek naar het centraliseren van de ICT-organisatie in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen; ontwikkeling van financiële programma’s waarmee op een flexibele en betaalbare wijze het gebruik van moderne technologie binnen het onderwijs kan worden gestimuleerd; het ontzorgen van de onderwijsinstelling door de ontwikkeling van een servicemodel.

Project

Voor ons staan de volgende punten aan de basis van een goed lopend project: onderling vertrouwen en het positief stimuleren van een goede samenwerking.

Zo gaan wij te werk:
Wij creëren duidelijkheid over het proces. Wij luisteren, structureren en analyseren. Wij zijn jouw steunpilaar wanneer er keuzes worden gemaakt op basis van behoefte, budgettering en doelstellingen. Wij zijn transparant, eerlijk en consistent in het verstrekken van informatie over iedere stap binnen het project. Wij leveren duidelijk omschreven serviceprocessen, die wij te allen tijde nakomen. Samen maken wij het project tot een succes!

Begeleiding

Een succesvolle implementatie houdt in dat er een verandering heeft plaats gevonden op het gebied van technologie die als een verbetering wordt ervaren door alle betrokken partijen. Veranderingen kosten tijd en inzet, waardoor dit niet altijd positief wordt ontvangen door alle betrokkenen. Daarom is het begeleiden en coachen van de medewerkers en docenten essentieel. Hier maken wij het verschil! Wij dragen de nodige kennis over en begeleiden en coachen de betrokkenen bij het praktiseren van deze kennis. Het uiteindelijke doel is het enthousiasmeren van de betrokkenen en het creëren van inzicht in alle nieuwe mogelijkheden. Een verandering is pas een succes als alle partijen de vernieuwing omarmen en toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Ondersteuning

Wij bieden ondersteuning bij het op de juiste wijze inrichten, implementeren en inzetten van o.a. digitale leeromgevingen, onderwijs- en kantoorapplicaties, Mobile Device Management (MDM) en Apple-applicaties.
Een aantal voorbeelden van veel gebruikte opties zijn: Microsoft365, JAMFschool (voorheen ZuluDesk), Microsoft, Google, Apple School Manager, Apple Klaslokaal en Apple Schoolwerk.

Wij beperken ons niet tot een technische installatie, maar wij bieden ondersteuning bij de volledige uitrol van alle devices die in beheer komen. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij de complete inrichting en uitrol van alle applicaties. Verder ondersteunen wij bij het opstellen van de benodigde overeenkomsten met docenten, leerlingen en ouders. Uiteraard zorgen wij ervoor dat dit alles plaatsvindt binnen de kaders van de huidige privacywetgeving. Oftewel, van het begin tot en met het einde staan wij voor je klaar!